Cảm ơn các phụ huynh đã mau chóng khuyến khích cho con em tham gia Chương Trình khoa học FAST! Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho các con em một cơ hội rất tốt để trải nghiệm khoa học, và giúp các em tiếp tục trau dồi thêm kiến thức trong sự học hỏi. Chương trình giúp học sinh có một môi trường nơi các em có thể làm việc một cách độc lập, hoặc theo nhóm dự án khoa học. Sau đó, các em sẽ được mời để tranh đua trong hội chợ khoa học và trưng bày tại một hội nghị chuyên khoa tại trường đại học Stanford, nơi các em sẽ gặp các giáo sư và các học giả trong chương trình tiến sĩ. Ông bà sẽ thấy các con em tốt nghiệp chương trình này với một kinh nghiệm tốt hơn về những gì họ sẽ có để trở thành một nhà khoa học, hay kỹ sư và với một mạng lưới hỗ trợ để giúp cho các em thành công trong tương lai. Chúng tôi sẽ giúp các em cải tiến thêm trong ngành khoa học. Chúng tôi sẽ viết những thư giới thiệu khi các em đã hoàn thành chương trình này để giúp thêm cho vào hồ sơ xin vào trường đại học, cũng như giúp xin tiền học bổng.

Chúng tôi mong các em thực hành (với các học sinh IB) những điều sau đây:

  • Tham dự 80% các cuộc họp mỗi thứ bảy từ 12 - 5 giờ chiều
  • Viết một phác thảo dự án và ngân sách cho các thí nghiệm
  • Thực hiện thí nghiệm một cách an toàn trong nhiều tuần
  • Triệt để phân tích các kết quả thử nghiệm
  • Tham gia hội chợ khoa học Sciencepalooza và Stanford FAST

Chúng tôi rất mong muốn các phụ huynh đến tham dự và hỗ trợ các em tại hội chợ khoa học Sciencepalooza và Stanford FAST trong tương lai gần!